Dyrektor domu pomocy społecznej dla kombatantów przy ul. Dickensa 25 w Warszawie

Zaprasza na dzień otwarty
w dniu 12 października 2023r.
w godzinach 14-17

W programie m.in.:

• prezentacja placówki, omówienie zasad jej funkcjonowania
• udzielenie zainteresowanym gościom informacji n a temat warunków przyjęcia do DPS
• zwiedzanie domu
• wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach terapii zajęciowej

Serdecznie zapraszamy