Zakres świadczonych usług

Usługi w zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania
 • wyżywienie i organizacja posiłków
 • posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza
 • utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych

 

Usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych:

 • całodobowa opieka pielęgnacyjna i opiekuńcza
 • niezbędna pomoc w załatwianiu spraw codziennych

 

Usługi wspomagające:

 • umożliwianie udziału w terapii zajęciowej
 • zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie Mieszkańców
 • umożliwianie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych
 • organizacja świąt i uroczystości okazjonalnych
 • zapewnianie warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców

 

Usługi pracy socjalnej:

 • pomoc w sprawach osobistych
 • pomoc w procesie adaptacji
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną Mieszkańca i środowiskiem
 • udzielanie informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy

 

Pomoc psychologiczna:

 • pomoc w adaptacji do nowych warunków
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
 • indywidualne konsultacje dla Mieszkańców

 

Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.