Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Cel

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Troska

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Aktualności

Wycieczka do Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych i Garbarstwa

W upalne przedpołudnie 27 czerwca, Mieszkańcy Domu wzięli udział w wycieczce do Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych i Garbarstwa. Wyprawa miała na celu poznanie historii i tradycji związanych z rzemiosłem skórzanym i garbarstwem.Po przybyciu na miejsce, Mieszkańcy...

czytaj dalej

Piknik Integracyjny

Mieszkańcy Domu, razem z Panią Dyrektor Jolantą Lisiecką i dwojgiem opiekunów grupy uczcili pierwszy dzień lata, chyba w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób: na świeżym powietrzu, w otoczeniu lasu, na pikniku integracyjnym...

czytaj dalej

występ dzieci z Przedszkola nr 66

W dniu 18 czerwca odbył się w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów występ dzieci z Przedszkola nr 66 dla naszych Mieszkańców. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny pod tytułem "Morska wyprawa".Mali artyści wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności...

czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Ważne informacje dla osób zainteresowanych

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia