O nas

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie przy ul. Dickensa 25 jest samorządową jednostką organizacyjną podległą Prezydentowi m.st. Warszawy. Został powołany przez Wojewodę Warszawskiego w czerwcu 1997 roku. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Posiada 70 miejsc mieszkalnych.

Celem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających.

 

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie zlokalizowany jest w centrum miasta Warszawa w dzielnicy Ochota. Położenie placówki jest korzystne ze względu na łatwy dojazd środkami komunikacji miejskiej.

Placówka sąsiaduje z Parkiem Szczęśliwickim.

Mieszkańcy mają dobry dostęp do infrastruktury miejskiej, usytuowanie umożliwia korzystanie z placówek kulturalnych i rekreacyjnych.

Dom dysponuje bazą socjalną stanowiącą pomieszczenia ogólnego użytku:

R

sala jadalna

R

pokoje dziennego pobytu

R

pomieszczenia do terapii zajęciowej

R

pomieszczenia do rehabilitacji

R

gabinet medycznej pomocy doraźnej

R

kuchenki pomocnicze

R

pomieszczenia do prania i suszenia

R

kawiarnia

R

kaplica

R

biblioteka

Placówka podzielona jest na dwie części: część hotelową, w której Mieszkańcy zajmują pokoje 1-osobowe i 2-osobowe z łazienkami oraz część przeznaczoną dla osób wymagających kompleksowej opieki, tzw. odcinek specjalnej troski. Na odcinku specjalnej troski znajdują się pokoje 1-osobowe i 2-osobowe bez łazienek. Mieszkańcy zamieszkujący na odcinku specjalnej troski mają do dyspozycji 4 łazienki i 5 toalet usytuowanych przy pokojach mieszkalnych na tym odcinku. Pokoje mieszkalne są estetycznie urządzone, wyposażone w podstawowy sprzęt codziennego użytku.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim dwa dźwigi osobowe i jeden dźwig osobowo-towarowy. Placówka wyposażona jest w system przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Teren wokół budynku jest monitorowany za pomocą kamer. Obiekt chroniony jest przez firmę ochroniarską. Z tyłu budynku znajduje się ogród z altaną, ławkami i ścieżkami komunikacyjnymi, pełniący funkcję rekreacyjną i wypoczynkową dla Mieszkańców.

 

W Domu organizowane są uroczystości świąteczne oraz imprezy okolicznościowe. Ważną formą działalności Domu jest organizowanie czasu wolnego w połączeniu z zajęciami terapeutycznymi. Mieszkańcy uczestniczą w zajęciach plastycznych, muzykoterapii, wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, biorą udział w występach i przedstawieniach przygotowywanych przez zaproszonych artystów. Dom współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

Dom osiągnął określone przepisami prawa standardy i decyzją Wojewody Mazowieckiego uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności. W lipcu 2009 roku został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.