INFORMACJA

Informujemy, że dni 22.12.2023r. oraz 2.01.2024r. są dniami wolnymi od pracy dla pracowników niepracujących przy bezpośredniej opiece nad Mieszkańcami w DPS dla Kombatantów (pracownicy administracji). Jolanta Lisiecka Dyrektor DPS dla Kombatantów