W dniu 11 kwietnia b.r., w ramach spotkań tematycznych w pracowni terapii zajęciowej, odbyły się zajęcia plastyczne. Mieszkańcy własnoręcznie ozdabiali doniczki, które następnie zostały przekazane Mieszkańcom do dekoracji okien w pokojach mieszkalnych