W dniach od 24 do 26 sierpnia w Ośrodku Nowolipie w Warszawie odbyła się XXII Sportowa Olimpiada Seniorów i Osób Niepełnosprawnych. W środę igrzyska rozpoczęto uroczyście od zapalenia znicza olimpijskiego i wciągnięcie olimpijskiej flagi. Zawody toczyły się w wielu konkurencjach, m.in.: warcaby, strzelanie z łuku, strzelanie z pistoletu, tworzenie biżuterii na czas, układanie puzzli, rzucanie lotką do tarczy, mini maraton – bieg z przeszkodami.

W piątek, po zakończonych zmaganiach, zwycięzcom wręczono medale, dyplomy i nagrody. Zamykający imprezę Bal Olimpijczyka uświetniła swoim występem Kapela Czerniakowska.