W dniu 28.01.20 odbył się występ Chóru Wydziału Biologii przy UW. Przybyłych gości i zgromadzonych Mieszkańców przywitała wyznaczona osoba przez Panią Dyrektor Jolantę Lisiecką.
Chór składający się z 12 studentów oraz Dyrygent Pani Zofii Borkowskiej wykonał po łacinie i po polsku kolędy. Młodzi ludzie włożyli wiele serca w występ i zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. Podkreślenia wymaga ogrom pracy Pani Dyrygent, która nad wszystkim czuwała i dawała wsparcie wykonawcom. Mieszkańcy włączyli się w śpiewanie kolęd, zaowocowało to ogólnym wzruszeniem.Na zakończenie zaśpiewano „Cichą Noc” a następnie wręczono podziękowanie- dyplomy dla Pani Dziekan Agnieszki Mostowskiej z Wydziału Biologii UW oraz Pani Dyrygent i jej chóru.