W dniu 18 września 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów odbył się Dzień Otwarty.
Celem wydarzenia była promocja naszego Domu jako instytucji świadczącej profesjonalne usługi na rzecz naszych Mieszkańców.
Program spotkania:
– zwiedzanie Domu przez Gości
– występ Chóru Sonorki
– wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach zajęć terapii zajęciowej
– udzielanie informacji zainteresowanym Gościom, na temat warunków przyjęcia do DPS.
Chór Sonorki zaprezentował pieśni o Warszawie oraz piosenki patriotyczne na temat Powstania Warszawskiego. Publiczność uczestnicząca w koncercie aktywnie włączyła się do wspólnego śpiewania znanych piosenek. Po zakończonym występie osoby zgromadzone nagrodziły występujących gromkimi brawami.
W koncercie wzięli udział Goście oraz liczna grupa Mieszkańców Domu. Wśród Gości były osoby zaproszone przez Panią Dyrektor Jolantę Lisiecką, uczestnicy Projektu Senior 90+.
Goście zwiedzali Dom, oglądali wystawę prac plastycznych wykonanych w ramach zajęć w pracowni terapii zajęciowej.
Pani Dyrektor zaprosiła gości na poczęstunek do kawiarenki Domu. Gościom towarzyszyli Mieszkańcy Domu. Pani Dyrektor opowiedziała o działalności Domu, o usługach jakie Dom świadczy, o roli terapii zajęciowej. Mieszkańcy Domu rozmawiali z Gośćmi na temat pobytu w DPS oraz poruszali różne, codzienne tematy.