W dniu 14 listopada 2019 r. odbył się wykład prowadzony w ramach wilanowskiego programu edukacyjnego ,, Jesień kultury” przez pracownika Działu Edukacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie- Panią Joannę Kacperczyk.
Tematem wykładu była kultura i wychowanie dzieci w rodzinie Jana III Sobieskiego. Edukatorka opowiedziała o dziejach trzech pokoleń: Jana III Sobieskiego , jego rodzicach oraz dzieciach. Mieszkańcy dowiedzieli się o odmiennym podejściu do wychowania dzieci oraz zmieniających się na przestrzeni czasu metodach wychowawczych. W swoim wystąpieniu Joanna Kacperczyk skupiła się na potomkach Jana III Sobieskiego i Marii : Teresie, Jakubie, Aleksandrze oraz Janie. Zwróciła uwagę na następujące aspekty : edukacja, szczególnie w zakresie języków obcych takich jak francuski i łacina; ubiór, sposoby spędzania wolnego czasu, maniery przy stole. Wykład był bogato ilustrowany zdjęciami. Odczytywane zostały również fragmenty źródeł historycznych dot. rodu Sobieskich.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze, dostarczyło wielu pozytywnych wrażeń. Mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań i pogłębiania wiedzy w zakresie ich zagadnień.
Na zakończenie Joannie Kacperczyk w imieniu Pani Dyrektor Jolanty Lisieckiej wręczono kwiaty i zaproszono do ponownych odwiedzin naszego Domu w przyszłości.