W dniu 31 lipca b.r. w ramach „Kółka Turystycznego” Pani Dyrektor zorganizowała dla chętnych Mieszkańców wycieczkę do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczącego się w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. Mieszkańcy spacerując m.in. ścieżką edukacyjną „Pomniki przyrody”, oglądali wiekowe, potężne drzewa i krzewy. Spacerowali wśród polskich roślin chronionych oraz roślin tropikalnych. Byli również w miejscu, gdzie wmurowany jest kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności, która jednak nie została zbudowana. Mimo upalnego dnia, szukając chłodu wśród zacienionych alejek, Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z wycieczki.