W dniu 20 lipca 2017 r. Pani Dyrektor zorganizowała wycieczkę do Muzeum Historii Warszawy. W wycieczce wzięło udział 6 Mieszkańców wraz z 2 opiekunami. Mieszkańcy wraz z opiekunami zwiedzali w Muzeum działy poświęcone rzemiosłu i sztuce starej i nowej Warszawy.