W dniu 18 maja b.r. Mieszkańcy Domu w ramach Kółka Turystycznego, wzięli udział w wycieczce do Muzeum Archeologicznego. Zwiedzający obejrzeli wystawę pod tytułem Pradzieje Ziem Polskich. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o najdawniejszych dziejach ludzkości, od początków osadnictwa na ziemiach polskich oraz części ziem dzisiejszej Europy do początków panowania Bolesława Krzywoustego. Zwiedzający oglądali rekonstrukcje i makiety, które ukazały zmiany zachodzące w wielu dziedzinach życia ówczesnego społeczeństwa w kolejnych epokach: kamienia, brązu, żelaza. Zajrzeli do rekonstrukcji szałasu człowieka z epoki lodowej, zbudowanej z kości mamuta i skór innych zwierząt m.in. reniferów, oglądali między innymi najstarsze na ziemiach polskich narzędzia, pierwsze narzędzia wykonane z krzemienia, pierwsze wyroby z brązu i żelaza, żelazną broń, najstarsze naczynia gliniane, złote oraz srebrne monety. Mieszkańcom bardzo podobała się wystawa, to była ciekawa lekcja pradawnej historii.