Tradycji musiało stać się zadość: pomimo panującej pandemii, Święty Mikołaj, jak co roku, odwiedził Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów i wręczył wszystkim Mieszkańcom piękne upominki, a Organizatorem tej wspaniałej akcji była warszawska Fundacja „Święty Mikołaj dla Seniora”.
Ze względu na reżim sanitarny nie było wspólnej uroczystości – Mikołaj obdarowywał prezentami każdego z osobna pod choinką, a tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli pod choinkę przybyć, osobiście odwiedził w pokojach.
Spotkanie z Mikołajem i podarki sprawiły Mieszkańcom wiele radości, przywołując niezwykłą, magiczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.