W dniu 18 stycznia b.r. o godz. 14, na zaproszenie Pani Dyrektor, gościliśmy w naszym Domu Zespół Wrzos z Dzielnicowego Klubu Seniora Ochota. Zespół wystąpił z koncertem kolęd. Podniosła atmosfera udzieliła się obecnym na koncercie Mieszkańcom, którzy wraz z członkami zespołu śpiewali kolędy. Po koncercie Pani Dyrektor w podziękowaniu za występ, przekazała na ręce Kierownika Klubu Seniora pisemne podziękowanie dla Zespołu oraz kwiaty a także zaprosiła Gości na słodki poczęstunek przy filiżance kawy i herbaty.