Zespół wokalny „Pogodna Jesień”, to dosłownie pogodna jesień życia. To pełni pogody seniorzy, dający radość i wzruszenia innym ludziom poprzez swoje występy, występy pełne pozytywnych emocji i spontaniczności.
W dniu 7 stycznia 2020 roku, grupa ponownie gościła w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, pięknie śpiewając kolędy.
A ponieważ kolędy, to utwory doskonale znane, Mieszkańcy Domu, bez trudu włączyli się do wspólnego śpiewu.
Były noworoczne życzenia, łzy wzruszenia, podziękowania. Mieszkańcy Domu już czekają na kolejne spotkanie z Zespołem „Pogodna Jesień”.