W dniu 10 stycznia b.r. gościliśmy w naszym Domu uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, wraz z opiekunami. Uczniowie zaprezentowali Mieszkańcom Domu krótki występ artystyczny, na początku odbyło się przedstawienie pt. „Lampa”, następnie goście wraz z Mieszkańcami wspólnie śpiewali kolędy. Spotkanie dostarczyło Mieszkańcom wielu wzruszeń, występujący uczniowie byli bardzo zadowoleni ze swojego występu.
W podziękowaniu za występ instruktor ds. terapii zajęciowej wręczył opiekunowi grupy pisemne podziękowanie oraz kwiaty, natomiast dzieci zaproszono na słodki poczęstunek.