W  dniu 5 stycznia b.r. gościliśmy w naszym Domu już po raz kolejny grupę uczniów z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego VIZJA wraz z opiekunem. Podczas spotkania z Mieszkańcami Domu uczniowie złożyli życzenia świąteczno-noworoczne oraz podarowali Mieszkańcom własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną oraz paczki świąteczne. Mieszkańcy byli niezwykle wzruszeni okazaną sympatią i serdecznością. W imieniu Mieszkańców gorące podziękowania za życzenia i paczki świąteczne przekazała Mieszkanka Domu, w imieniu Mieszkańców podarowała uczniom, własnoręcznie wykonane przez Mieszkańców podczas terapii zajęciowej, figurki mikołajów z ceramiki.