W dniu 18 stycznia b.r. gościliśmy w naszym Domu trzy zespoły: zespół Seniorki, zespół Barwy Jesieni oraz zespół folklorystyczny Rybianie, działające przy Centrum Kultury w Raszynie. Na spotkanie kolędowe Pani Dyrektor zaprosiła również pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą”. Koncert rozpoczął zespół Seniorki, przypominając najpiękniejsze z polskich kolęd. Następnie zaprezentowały się zespoły Rybianie i Barwy Jesieni, wykonując nieznane, czasem zapomniane polskie kolędy. Wszystkim uczestnikom udzielił się radosny, świąteczny nastrój. Mieszkańcy oraz Goście gromkimi oklaskami podziękowali Seniorkom, Rybianom oraz Barwom Jesieni za piękny koncert kolęd.