W dniu 24 kwietnia b.r. przybyła do naszego Domu grupa studentów z Francji. Wizyta miała na celu zapoznanie z systemem pomocy społecznej funkcjonującym w Polsce (z tego względu studenci odwiedzają polskie przedszkola, domy pomocy społecznej, domy dziecka i inne podobne placówki). Grupa składała się z 18 studentów w wieku od 17 do 23 lat, dwóch nauczycieli opiekunów oraz polskiego przewodnika/tłumacza.
Na początku wizyty Pani Dyrektor powitała Gości oraz zapoznała z działalnością placówki i oprowadziła po Domu. Goście zwiedzali m.in. jadalnię, pokoje Mieszkańców, pokój pielęgniarek, kaplicę Domu, pracownię terapii zajęciowej.
Pani Dyrektor wspólnie z terapeutą opowiedziała zwiedzającym, jakie zajęcia prowadzą instruktorzy terapii z Mieszkańcami oraz pokazywała wykonane przez Mieszkańców prace plastyczne, wykonane różnymi metodami: z filcu, gliny ceramicznej, kolorowej pianki. Następnie odbyło się spotkanie z Mieszkańcami w holu na I piętrze Domu. Studenci przygotowali dla Mieszkańców naszego Domu przegląd tańców francuskich od lat 60-tych do teraźniejszości. Tańcom towarzyszyła glośna, żywiołowa muzyka. Mieszkańcy doskonale się bawili i długo oklaskiwali występującą młodzież. Następnie Pani Dyrektor podziękowała mlodzieży za przepiękny występ, wręczyła pisemne podziękowania opiekunom grupy.