W dniu 11.02.2019 r. na zaproszenie pani Dyrektor, już po raz kolejny, nasz Dom odwiedziły Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Warszawie. Dzieci przybyły z występem artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki zaśpiewały wesołe piosenki, przeplatane wierszami i życzeniami dedykowanymi Babciom
i Dziadkom. Występ zorganizowany był w konwencji talent show, Mieszkańcy po każdym utworze oceniali występ, podnosząc tabliczki z ocenami, oczywiście były same dziesiątki. Mieszkańcom bardzo podobał się występ, nagrodzili dzieci niekończącymi się brawami. W podziękowaniu p. Maciej Kempiński wręczył opiekunowi grupy kwiaty wraz z pisemnym podziękowaniem, natomiast p. Bożena Matak zaprosiła dzieci na słodki poczęstunek.