W dniu 15.12.2021r. Pan Minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przybył do naszego Domu, aby złożyć życzenia świąteczne oraz przekazać zestawy gwiazdkowe dla Kombatantów i Wdów po Kombatantach.
Prezenty w imieniu Mieszkańców odebrała Dyrektor Domu Jolanta Lisiecka.
To niespodzianka i bardzo miły gest, których nigdy dość dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę.
Dziękujemy Panie Ministrze.