W dniu 30 stycznia b.r. na zaproszenie Pani Dyrektor gościliśmy grupę dzieci z Międzynarodowego Przedszkola Meridian wraz z opiekunami. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka, z tej okazji wykonały kilka piosenek w języku polskim i w języku angielskim , następnie zaśpiewały piosenki zimowe i świąteczne. Na końcu występu przedszkolaki wyrecytowały wierszyk i rozdały obecnym Mieszkańcom kartki z życzeniami.  Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni i wzruszeni. W podziękowaniu za występ opiekunowi grupy wręczono pisemne podziękowanie i kwiaty a dzieci zaproszono na słodki poczęstunek. Jeden z opiekunów grupy przedszkolaków przekazał kwiaty oraz kartkę okolicznościową dla Dyrektora Domu.