Wokół jesienna aura lecz w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów są ciągle pogodne dni pełne ciekawych wydarzeń.
I tak dziś, Mieszkańcy Domu spotkali się on-line z przedstawicielką Muzeum Narodowego, panią Barbarą Tichy, by podróżować wirtualnie po Warszawie i podziwiać jej piękno uwiecznione w malarstwie na przestrzeni wieków.
Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w zajęciach; zabierali głos w dyskusji, wykonywali zajęcia polegające m.in na odszukiwaniu fragmentów prezentowanych obrazów dostarczonych przez prowadzącą na planszach dydaktycznych, wykonywali wachlarze będące atrybutami dawnych dam, bohaterek oglądanych dzieł, czy rozpoznawali namalowane obiekty, dziś nadal istniejące, choć często znacznie zmienione w skutek przebudowy i modernizacji.
Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z zajęć, które wzbogaciły ich wiedzę i dały sporą dawkę intelektualnej rozrywki. Zajęcia będą kontynuowane a w przygotowaniu są już kolejne ciekawe tematy.