Wzorem lat ubiegłych, w Wielką Sobotę, odbyło się uroczyste poświęcenie pokarmów przez księdza. W uroczystości wzięła udział Pani Dyrektor wraz z pracownikami Domu.