W dniu 25 czerwca b.r. nasz Dom odwiedziła ekipa telewizyjna stacji TVP 3. W ramach realizacji  projektu  „Wawa Bohaterom”, reporterzy odwiedzają powstańców w domach, pokazując ich codziennie życie.
W trakcie wizyty Pani Dyrektor oprowadziła gości po Domu. Zwiedzano między innymi pracownię terapii zajęciowej, w której wystawione są prace plastyczne wykonane przez Mieszkańców w ramach terapii. Reporterka rozmawiała z Mieszkańcami, którzy uczestniczyli w zajęciach w pracowni terapii. Następnie odbyło się spotkanie z Mieszkanką Domu, która brała udział w Powstaniu Warszawskim. Emisja programu odbędzie się w dniu 7 lipca na antenie TVP 3.