W dniu 31 grudnia b.r. w stołówce Domu odbyło się spotkanie sylwestrowe Dyrektora Domu wraz z Mieszkańcami i pracownikami DPS dla Kombatantów. Na początku spotkania Pani Dyrektor złożyła Mieszkańcom życzenia noworoczne następnie razem z Mieszkańcami wzniosła toast szampanem bezalkoholowym. W części artystycznej Mieszkańcy przeczytali wiersz pt. „W naszym Domu”, opowiadający o różnych aspektach życia DPS-u. Następnie Mieszkańcy bawili się w karaoke, śpiewając piosenki m.in. Maryli Rodowicz, Janusza Laskowskiego i Zenona Martyniuka, tańczyli, słuchali muzyki i rozmawiali. W bardzo miłej atmosferze, przy stołach suto zastawionych owocami, słodyczami oraz napojami Mieszkańcy pożegnali rok 2017.