W ramach II Ochockich Dni Bez Przemocy, 21 listopada 2022 roku, w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów miał miejsce wykład przeprowadzony przez prawniczkę, p. Martę Witek Zegan na temat różnych form przemocy, również w kontekście spożywania alkoholu

i sposobów przeciwdziałania im.
      Mieszkańcy z uwagą słuchali prelekcji, zadawali pytania i podejmowali dyskusje w kontekście zaproponowanego tematu, zarówno w wymiarze aspektów społecznych, jak i indywidualnych doświadczeń uczestników.