Dnia 18.12.20 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów odwiedził Pan minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wręczył Pani Dyrektor kartę z życzeniami i przekazał prezenty świąteczne dla Mieszkańców. Uroczystość odbyła się przed budynkiem DPS-u ze względu na pandemię i bezpieczeństwo uczestników. 
Dyrektor przekazała stroik Panu Ministrowi wykonany przez Mieszkańców Domu w ramach terapii zajęciowej. 
Spotkanie z Panem Ministrem to już tradycja; podobna wizyta odbyła się także w zeszłym roku.