Drugi film z cyklu „Potęga sztuki”, wyświetlony w ramach współpracy Domu z Fundacją Cultura Memoriae, nosi tytuł „Turner”.
      Wiliam Turner to jeden z najpopularniejszych angielskich malarzy XIX wieku, dziś uznany
i doceniany, w swoich czasach nierozumiany i krytykowany. 
      Turner to malarz żywiołów. Burze, sztormy, wichury, niezwykłe światło na jego obrazach malowanych często palcami i rozdrapywanych paznokciami, przyprawiają widzów o drżenie kolan i szybsze bicie serc.
      Na oglądających film Mieszkańcach Domu, obrazy Turnera także zrobiły ogromne wrażenie.