Uczucia i emocje były tematem kolejnego spotkania on-line w ramach edukacji antyalkoholowej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, poprowadzonego przez terapeutkę od spraw uzależnień, Beatę Ertma-Podsiadło.
Uczucia i emocje to bardzo ważne aspekty życia człowieka, wpływające na jego relacje i stosunek do samego siebie. Uczucia i emocje w przypadku uzależnień są zniekształcone, a praca terapeutyczna, w tym przypadku w formie spotkań on-line, pomaga je lepiej rozpoznawać i przeżywać bardziej adekwatnie.