Projekt „100 lat Niepodległości”

W dniu 7 listopada b.r. odbyło się w naszym Domu spotkanie związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Współorganizatorami i partnerami wydarzenia był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa Ochota oraz Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele BPiPS Urzędu m.st. Warszawy, WCPR oraz organizacji zajmujących się tematyką senioralną. Celem spotkania było wzajemne poznanie się
i aktywizacja uczestników projektu: Pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą”, osób zrzeszonych w ochockich klubach Seniora oraz Mieszkańców naszego Domu. Wśród atrakcji spotkania był m.in. koncert Impresariatu Artystycznego „Słowo i muzyka” pod tytułem „Niepodległa Polska w muzyce i poezji”.
Po wysłuchaniu koncertu Mieszkańcy naszego Domu wspólnie z Pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą” wykonywali świąteczne kotyliony. Pani Dyrektor zaprosiła przybyłych Gości na poczęstunek do kawiarenki Domu. Gościom towarzyszyli Mieszkańcy Domu.