Aktywność osób starszych to ważny aspekt Warszawskich Dni Seniora 2019, odbywających się od 21.09.2019 do 01.10.2019.
Mieszkańcy Naszego Domu wzięli udział w spotkaniu dotyczącym profilaktyki przeciwupadkowej zorganizowanym 01 października w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22.
Spotkanie poprowadziła magister fizjoterapii i pracownik firmy Origin Polska. Przedstawione zostały sposoby przeciwdziałania upadkom w oparciu o kanadyjski program „Belance for life”.
Teoretyczna część wykładu została zilustrowana przykładami ćwiczeń .
Podano również wiele informacji dotyczących zalet aktywności ruchowej . Następnie prowadząca zaprosiła obecnych do ćwiczeń,
w które chętnie wszyscy się włączyli. Wydatkowana energia szybko została uzupełniona pysznym ciastem i napojami.
Atmosfera spotkania skłaniała do dyskusji i poszerzenia wiedzy prozdrowotnej.