W dniu 25 lipca b.r. odbyła się w naszym Domu prelekcja prowadzona przez studentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka, pod tytułem „Rola diety w chorobach nowotworowych”.