W dniu 5 lipca b.r. odbyła się w naszym Domu prelekcja prowadzona przez studentkę WUM na kierunku dietetyka, pod tytułem „Postępowanie żywieniowe u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi”. Pod koniec spotkania Mieszkańcy zadawali prowadzącej pytania związane z dietą osób starszych.