W dniu 18 czerwca b.r. odbyła się w naszym Domu pierwsza w tym roku prelekcja prowadzona przez studentki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka, pod tytułem „Śniadania”. Mieszkańcy byli żywo zainteresowani tematem. Jeszcze w trakcie prelekcji zadawali prowadzącym pytania dotyczące diety.