W dniu 20 września 2017 r. odbyła się prelekcja wygłoszona przez studentkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydziału Dietetyki na temat „Profilaktyka osteoporozy”. W prelekcji wzięło udział 11 Mieszkańców. Uczestnicy chętnie wysłuchali wykładu.