W dniu 26 lipca b.r. w ramach współpracy z Fundacją CulturaMemoriae odbył się w naszym Domu pokaz filmu „Za kratą są zielone drzewa”. To już kolejne spotkanie z Mieszkańcami w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, na które Pani Dyrektor Jolanta Lisiecka zaprosiła Prezesa Fundacji Panią Hannę Nowakowską. Tym razem na pokazie gościliśmy również Panią Barbarę Oratowską, kierownika Oddziału Martyrologii „Pod Zegarem” w Muzeum Lubelskim w Lublinie.
Film biograficzny przedstawił sylwetkę Grażyny Chrostowskiej, młodej poetki, osadzonej w obozie koncentracyjnym Ravensbruck i rozstrzelanej w roku 1942. Po pokazie filmu nawiązała się ciekawa dyskusja, Mieszkańcy licznie zabierali głos, dzielili się swoimi wrażeniami i przemyśleniami. Obecna na spotkaniu Pani Kierownik Oddziału Muzeum wspomniała, że rękopisy Grażyny Chrostowskiej znajdują się w Muzeum Martyrologii pod Zegarem oraz podarowała Mieszkańcom niedawno wydany tom wierszy poetki.