To już piąta, ostatnia część cyklu pt.: „Tajemnice początków Polski”. „Krzyż i korona” jest opowieścią o chrzcie naszego państwa. Skąpe zapiski kronikarskie przyczyniły się do powstania wielu, często sprzecznych wniosków współczesnych badaczy odnośnie tego wydarzenia. I tak, nie ma pewności, jeśli chodzi o dokładną datę chrztu a i o Polsce, jako o jednolitym państwie, nikt wtedy jeszcze nie słyszał. Nie sposób też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Mieszko I w ogóle przyjął chrzest?
Chrześcijaństwo krzewiono intensywnie za czasów Bolesława Chrobrego a powstające państwo zaczęto nazywać Polonia. Zaczęło szybko wyrastać na europejską potęgę a Chrobry został pierwszym królem Polski…
Prezes fundacji Cultura Memoriae, pani Hanna Nowakowska, podziękowała Mieszkańcom Domu za uczestnictwo w oglądaniu tego niezwykle ciekawego cyklu i zaprosiła na kolejne, równie interesujące filmy, które będą wyświetlane w kolejnych miesiącach w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.