W dniu 30 sierpnia b.r. w ramach współpracy z Fundacją CulturaMemoriae odbył się w naszym Domu pokaz filmu dokumentalnego „Echo”. To już kolejne spotkanie z Mieszkańcami w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, na które Pani Dyrektor Jolanta Lisiecka zaprosiła Prezesa Fundacji Panią Hannę Nowakowską. Film opowiadał o mieszkańcach Tykocina wywożonych w czasie II wojny światowej do różnych obozów koncentracyjnych.
O losach bohaterów opowiadali odwiedzający dzisiaj te obozy ich bliscy. Po filmie wywiązała się ciekawa dyskusja między Mieszkańcami a zaproszonym Gościem.