W dniu 21 marca b.r. z okazji pierwszego dnia wiosny, w ramach spotkań tematycznych w pracowni terapii zajęciowej, odbył się pokaz filmu przyrodniczego „Mikrokosmos”. Po projekcji filmu Mieszkańcy żywo komentowali obejrzany jeden dzień życia łąki, pokazany
oczami owadów.