W dniu 10 marca b.r. na zaproszenie Dyrektora Domu, w ramach współpracy z Fundacją im. Jadwigi Chylińskiej, zostało odprawione Nabożeństwo Różańca Świętego w Kaplicy Domu. Rozważania do jednej z tajemnic Różańca prowadzili wolontariusze z Fundacji wraz Prezes Fundacji.
Prezes Fundacji przekazała dla Mieszkańców Domu książki
„O dziewczętach z tamtych lat”, autorstwa p. Aliny Dudzińskiej Mazurkiewicz.