W ramach wolontariatu w dniu 24 lutego b.r. o godz. 15 odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej w kaplicy naszego Domu. Rozważania do Drogi Krzyżowej prowadzili: Prezes Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej oraz wolontariusze z Fundacji. Po Drodze Krzyżowej został odczytany fragment z Listu apostolskiego Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Salvifici doloris” z r. 1984.