W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Strona internetowa dedykowana kampanii:
https://www.gov.pl/web/koronawirus