W dniu 20 października 2016 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbył się koncert „Ta co Pan buja, ta ja ze Lwowa”, zorganizowany przez Fundację „Moje Wojenne Dzieciństwo”. Wykonawcami byli: śpiew – Ewa Makomaska, autorka scenariusza koncertu, narracja i akompaniament – Zbigniew Rymarz, autor opracowania muzycznego koncertu.