W dniu 26 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie kolędowe, na które przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 70. Następnie pan Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP wręczył odznaczenie państwowe – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – pani Annie Wołowskiej, Mieszkance Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów.