W dniu 20 marca b.r. odbyła się w naszym Domu uroczystość Jubileuszu setnych urodzin Mieszkanki Domu, Pani Teresy Keltau. Wśród zaproszonych Gości była rodzina i przyjaciele Jubilatki oraz przedstawiciele Urzędów: Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu m.st. Warszawy, Urzędu Dzielnicy Ochota, WCPR, warszawskich DPS-ów i organizacji zajmujących się tematyką senioralną, ksiądz proboszcz Parafii św. Grzegorza Wielkiego. Po powitaniu Jubilatki, jej rodziny, Mieszkańców Domu oraz przedstawieniu i powitaniu przybyłych na uroczystość Gości, Pani Dyrektor przybliżyła sylwetkę Pani Teresy Keltau. Jubilatka przyjmowała życzenia oraz kwiaty od przybyłych na uroczystość Gości. Jubileusz uświetnił występ Zespołu Seniorki z Centrum Kultury w Raszynie pod tytułem „Z piosenką przez życie”. Wspólnie odśpiewano „200 lat”. Pod koniec uroczystości Pani Dyrektor w imieniu Jubilatki zaprosiła Gości oraz Mieszkańców Domu na poczęstunek do kawiarenki.  Wzniesiono toast lampką szampana za zdrowie i pomyślność Jubilatki. Goście częstowani byli tortem, ciastami, owocami, kawą, herbatą i sokami. Wszystkim udzielił się niezwykle radosny nastrój.