Na kolejnym spotkaniu w ramach edukacji antyalkoholowej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, mówiono o negatywnych dla zdrowia skutkach nadużywania alkoholu.
      Była to kontynuacja i rozwinięcie tematów podejmowanych podczas poprzednich prelekcji
z tego cyklu.
      Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu zadawali prowadzącej zajęcia terapeutce uzależnień, Beacie Ertman-Podsiadło, pytania dotyczące tematu. Wywiązała się ciekawa dyskusja, bo różnice zdań pomiędzy Mieszkańcami były nieraz znaczne ale każda osoba wyrażająca opinię  na dany temat z perspektywy własnych doświadczeń, ma przecież prawo do własnego punktu widzenia.
      Mieszkańcy z niecierpliwością już czekają na następne spotkania.