W dniu 25.10.2018 w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów odbył się Dzień Otwarty.
Celem wydarzenia była integracja ze środowiskiem lokalnym oraz promocja naszego Domu jako instytucji świadczącej profesjonalne usługi na rzecz naszych Mieszkańców.

Program spotkania:

  • prezentacja placówki, omówienie zasad jej funkcjonowania
  • zwiedzanie Domu przez Gości
  • koncert patriotyczny w wykonaniu Zespołu Wrzos
  • wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach zajęć terapii zajęciowej
  • udzielanie informacji zainteresowanym Gościom, na temat warunków przyjęcia do DPS
  • poczęstunek w kawiarence.

Wśród Gości byli m.in. seniorzy z Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą” oraz seniorzy, uczestnicy Projektu Senior 90+.

Podczas Dnia Otwartego Zespół Wrzos Dzielnicowego Klubu Seniora Ochota wystąpił z koncertem patriotycznym z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  W koncercie wzięli udział zaproszeni Goście oraz liczna grupa Mieszkańców Domu. Po zakończonym występie publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. W dalszej części spotkania Goście zwiedzali Dom oraz oglądali wystawę prac plastycznych wykonanych w ramach zajęć w pracowni terapii zajęciowej.
Następnie Pani Dyrektor zaprosiła Gości na poczęstunek do kawiarenki Domu. Gościom towarzyszyli Mieszkańcy Domu. Pani Dyrektor opowiedziała o działalności Domu, roli terapii zajęciowej oraz usługach jakie świadczy Dom. Mieszkańcy Domu rozmawiali z Gośćmi na tematy związane z pobytem w DPS, poruszali różne tematy dnia codziennego.