W Warszawie notuje się wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. O ile warunki meteorologiczne nie ulegną zmianie, dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 może przekroczyć dzisiaj 17.02.2021r. i jutro 18.02.2021r. warszawski poziom informowania (80 mg/m3).

Zrezygnuj ze spacerów. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Ogranicz korzystanie z transportu. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Informuj Straż Miejską o podejrzeniu spalania odpadów. Apelujemy o zaprzestanie palenia w kominkach.